Skaff god hjelp for din kundesupport

En god kundeveileder setter seg inn i kundens behov og forsøker etter beste evne å imøtekomme dette. Har du eller jobber du i en bedrift av betydelig størrelse, trenger du gode systemer for å mestre oppgaven.

Å lykkes med kundeservice

For å lykkes med kundeservice, må følgende være på plass:

  • Tilgjengelighet. Kunden skal kunne få tak i deg til enhver tid. Det innebærer også at kunden kan få tak i deg på mange ulike måter.
  • Mottatt henvendelse. Dersom du ikke kan svare umiddelbart, må kunden vite at henvendelsen er mottatt og at det jobbes med saken.
  • Kommunikasjon. Bli kjent med hver kunde og tilpass gjerne samtale og tilbud etter person og behov.
  • Konkretisering. Du skal aldri overlesse en kunde med en lang rekke med ulike tilbud. Bli først kjent med kunden, for deretter å kunne tilby helt konkret det kunden vil ha.

Gode systemer

Det er svært vanskelig å holde oversikten over all kundedata. I Norge er det også strenge retningslinjer i henhold til personvern. Sørger du for gode systemer, ivaretar du både kundens behov for god kundeservice og rett til personvern. Flere velger også gode systemer for digital kundeservice. Å ha en felles plattform der e-post, chat, kundeforum, FAQ og sosiale medier samles et sted, er en god løsning. Klikk her for eksempel.

Dr. Howell Feest III